digital vegan

skämtsamt för en som av princip vägrar använda Facebook, Google, Twitter med flera. – Digital veganism, även kallat digital vegetarianism, är inget avståndstagande från digital teknik, utan riktar sig mot de stora företagens dominans. Digitala veganer använder därför alternativa tjänster på internet. (En vegan är en strikt vegetarian som inte äter eller använder något som kommer från djur.) – Läs ”Goodbye Big Five”, reportern Kashmir Hills experiment med att under sex veckor runt årsskiftet 20182019 stänga av all kommunikation med Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft. – Se också digital detox.

[it-folkgrupper] [jargong] [oligopol] [19 februari 2019]

Dagens ord: 2019-05-04