dock

(dock) – i användargränssnittet till macOS: en list där användaren kan ha ikoner till program som hon vill ha nära till hands. Docken innehåller också ikoner för aktiva program och minimerade fönster samt papperskorgen. Docken brukar vara längst ner på bildskärmen och är alltid tillgänglig, även om den kan vara tillfälligt dold. Docken i macOS härstammar från en liknande komponent i NextStep†. – Påminner om akti­vi­tets­fältet i Windows.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 28 september 2020]