Erlang

Foto av densamme. Helskägg.
Agner Krarup Erlang.
  1. – Erlang – ett programspråk, utvecklat av Ericsson med tanke på utrust­ning för telekommu­nika­tion. Det har visat sig lämpat för parallell bearbetning av stora datamängder. Precis som Java använder Erlang en virtuell maskin, så Erlangprogram kan köras på många olika tekniska plattformar utan ändringar. Erlang är skrivet i öppen källkod. – Läs mer på erlang.org;
  2. – erlang – måttenhet för trafiken i telefon­nät. En erlang är 3 600 sekunders telefonsamtal under en timme, alltså ett samtal som varar en hel timme, två samtal på 30 minuter, etcetera.

– Både programspråket och måttenheten är upp­kallade efter den danska mate­ma­tikern Agner Krarup Erlang (18781929, länk), känd för sin matema­tiska analys av belastningen på telefon­nät. Men språkets namn kan naturligt­vis också tolkas som Ericsson language.

[personer] [programspråk] [telefoni] [ändrad 1 juli 2019]