Facebook M

digital hjälpreda som kan användas med Face­book* Messenger. – Face­book M ska själv­ständigt kunna boka tider, köpa pre­senter och leta in­for­ma­tion. – Face­book M påminner om Apples* Siri och Micro­softs* Cortana, men skiljer sig från dem genom att mänsk­liga assis­tenter hjälper it-programmen när det behövs. Ett system för maskin­inlär­ning följer de mänsk­liga assis­tent­ernas arbete, och ska kunna lära av det. – Face­book M testas i San Fran­cisco-området med början i augusti 2015, men är ännu inte till­gäng­ligt för alla. Tjänsten var först känd som Money­penny. – Jäm­för med Amazon Echo, Soundclouds* Hound och med IBM:s* Watson och Wolfram Alpha.