feltolerant

om it-system: tålig mot funktionsfel; som fortsätter att fungera även vid tekniska fel. – Ordet feltolerant används både om hårdvara och om program. – Avbrottsfri drift är naturligtvis omöjligt om de tekniska felen blir alltför omfattande, men vad man strävar efter är att fel som inte är alltför stora inte ska kunna stoppa driften. Feltoleranta system kan också ha funktioner för att avsluta programkörning på ett ordnat sätt vid fel, se gradvis nedsättning. – De tre viktigaste sätten att skapa feltolerans är:

  • Redundans – systemet eller delar av systemet har en eller flera identiska kopior, men normalt används inte kopiorna. Vid krångel flyttas programkörningen över till en kopia (failover);
  • Parallellism – alla processer körs parallellt i flera identiska system. Resultaten jämförs. Om resultaten skiljer sig åt väljs det resultat som har majoritet;
  • Variation – alla processer körs parallellt i system som inte är identiska. Man kan till exempel låta två eller flera grupper av programmerare realisera ett program enligt samma kravspecifikation, men oberoende av varandra. Programmen körs sedan parallellt och resultaten jämförs.

– En fel­tole­rant dator kan ha dubb­le­rade kompo­nent­er som kopplas in automa­tiskt vid tek­niska fel och tar över driften (se till exempel Tandem†). Ett feltolerant program fortsätter att exe­kvera även om det uppstår problem. – På engelska: fault tolerant.

[driftsäkerhet] [fel] [it-system] [ändrad 18 maj 2018]

Dagens ord: 2021-02-06