Fraudfox

program som underlättar datorbedrägerier mot banker. – Fraud­­fox skapar en falsk signatur för den dator som bedragaren använder. (Signaturen, på engelska fingerprint är ett antal känne­­tecken för som kan användas för att identi­fiera datorn över nätet. Det är inte en elektron­isk signatur.) En falsk signatur räcker inte ensamt för att begå dator­bedräge­rier mot banker, men det under­­lättar. – Fraud­fox bygger på webb­­läsaren Firefox (därav namnet) i en modifierad version och på Windows, som körs som en virtuell maskin. – Fraud­­fox har utveck­lats av pseudo­­nymen hugo­chavez, och började spridas 2015.

Dagens ord: 2015-04-06