FUSE

förkortning för Filesystem in userspace – program som man kan använda för att lägga upp filsystem i datorns användarutrymme (user space). Norm­alt körs filsystem i kärnutrymmet (kernel space), vilket innebär att den som vill köra ett eget filsystem måste programmera i operativ­systemets kärna. Det slipper man med FUSE. FUSE installeras som en modul i operativsystem av Unix-typ. Fuse finns för Linux, macOS, Open­Solaris† och FreeBSD. Läs mer på fuse.sourceforge.net. (Det engelska ordet fuse betyder ’stubin’.)

[filer] [förkortningar på F] [unix] [ändrad 5 juni 2017]