Google Bigtable

en databashanterare utvecklad av Google. Det är en databashanterare av NoSQL-typ, avsedd för mycket stora data­mängder, närmare bestämt mätt i peta­byte. Det är en distribuerad databas, alltså avsedd att delas upp på flera datorer. Den är också kolumnorienterad. – Google använder Google Bigtable för flera av sina tjänster. Dess upp­bygg­nad är i princip hemlig, men Google har offentliggjort mycket av detaljerna. Det har lett till flera liknande stora data­baser, till exempel Apaches HBase. – Läs mer på Googles webbsidor.

[databaser] [ändrad 29 juni 2017]