Gopher

Närbild av kindpåsråtta.
Kindpåsråtta.

ett system för publicering av dokument på internet. – Gopher lanserades 1991, och påminner om webben, som kom senare samma år. Den viktigaste skillnaden är att ett webbdokument kan ha länkar till andra dokument i själva texten. Men i Gopher är dokumenten rena textfiler (bilder kan ingå), och länkar till andra dokument visas separat. Redan i mitten av 1990‑talet hade webben trängt undan Gopher. – Gopher är ett strukturerat sätt att ordna dokument i ett filsystem och publicera filsystemet på internet så att andra kan söka i det och hämta dokument. Det kräver betydligt mindre resurser (i form av kraftfulla och snabba datorer) än webben. Därför har Gopher fortfarande förespråkare (2017), och det finns fortfarande Gopherservrar som är aktiva. Webbläsare brukar kunna hämta och visa dokument från Gopher, men på andra hållet går det inte. – Gopherdokument är sökbara, och det finns två sökmotorer för Gopher, nämligen Veronica och Jughead (jämför med Archie†). – Läs mer i Wikipedia och läs The Gopher Manifesto (länk, brukar fungera även om den är överstruken). – Namnet: Gopher, kindpåsråtta, är en symbol för Minnesota och University of Minnesota där Gopher ut­veck­lades. Ordet kan också uttalas likadant som gofer – budpojke.

[internet] [it-historia] [ändrad 27 april 2017]

Dagens ord: 2017-07-07