Hadopi

fransk lag med stränga straff för intrång i upp­hovs­rätten på internet. Lagen gav tidigare möjlighet att avstänga personer från nätet om de två gånger tidigare hade varnats för påstådd pirat­kopi­ering, men den möjligheten avskaffades i juli 2013. Notera att själva lagen finns kvar. Det är påföljderna som har mildrats. – Lagen, som antogs i september 2009 efter hätska diskussioner, stipu­lerade då att den som laddar ner upphovsrättsligt skyddat material (film, musik, spel) utan till­stånd kan stängas av från internet i två månader till ett år. Enligt lagen får sök­motorer inte hänvisa till pirat­kopi­erat material. – Namnet: Hadopi är egentligen namnet på den myndighet som övervakar att lagen följs. Själva lagen heter ”lag om främjande av spridning och skydd av skapande verk på internet”. Myndig­hetens namn Hadopi är en för­kort­ning av haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet. – Mer in­gå­ende be­skriv­ning finns på Wikipedia. – Läs också om ACTA, DMCA. Gallorapporten, IPRED, RIPA och Telekompaketet.

[lagar] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]

Dagens ord: 2013-08-07