Gallorapporten

en rapport som rekommenderade hårdare åtgärder mot piratkopiering. – Gallo­rapportens förslag röstades i september 2010 igenom med mycket kort varsel av Europa­parlamentet. Den är upp­­kallad efter för­fattaren, Marielle Gallo. Det formella namnet på engelska är Draft report on enhancing the en­force­ment of intellectual property rights in the internal market. Hela texten finns här. – Rap­porten innehåller inga förslag till juridiskt bindande beslut, där­emot rekom­men­da­tioner om en över­­grip­ande strategi mot på­stådda brott mot upphovs­­rätten och ett gemensamt juridiskt ram­verk. – Läs också om Acta, FRA‑lagen, Hadopi, Ipred, Polismetodutredningen, RIPA, Stockholmsprogrammet­, Telekompaket­et och Indect.

[eu] [upphovsrätt] [ändrad 15 oktober 2019]