Gallorapporten

rapport som rekommenderade hårdare åtgärder mot pirat­kopiering. – Gallo­rapporten röstades i september 2010 igenom med mycket kort varsel av Europa­parlamentet. Den är upp­­kallad efter för­fattaren, Marielle Gallo. Det formella namnet på engelska är Draft report on enhancing the en­force­ment of intellectual property rights in the internal market. Hela texten finns här. – Rap­porten inne­­håller inga förslag till juridiskt bindande beslut, där­emot re­kom­men­da­tioner om en över­­grip­ande strategi mot på­stådda brott mot upp­­hovs­­rätten och ett gemen­­samt juridiskt ram­verk. – Läs också om Acta, FRA‑lagen, Hadopi, Ipred, Polismetodutredningen, Ripa, Stockholmsprogrammet­, Telekompaket­et och Indect.

[eu] [upphovsrätt]