Ipred

Intellectual property rights enforcement directive, på svenska Direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättig­heter – EU-be­slut om kri­mi­na­li­se­ring av intrång i upp­hovs­rätten. – Direktivet är främst riktat mot pirat­kopiering av digital musik, film och annat upphovsrättsskyddat material i kommersiellt syfte. Direktivet röstades igenom som svensk lag i februari 2009. Hela lag­texten finns här. – Ipred inne­bär att intrång i upp­hovs­rätten faller under allmänt åtal, det vill säga att polis och åklagare är skyldiga att ingripa och väcka åtal. Tidigare har intrång i upp­hovs­rätten varit en civil­rättslig sak, det vill säga att den som har upp­hovs­rätten själv måste stämma den som påstås göra intrång. – Ipred god­kändes först av EU 2004, men de mest kontro­versiella delarna ströks, till exempel om hårda straff för intrång i upphovsrätten. Ett andra förslag, Ipred2, las fram 2005 och omfattade kriminalisering av sådana intrång. Ipred2 röstades igenom i Europa­parlamentet 2007, men ett avsnitt om krimi­na­li­se­ring av patent­­intrång ströks. Beslutet från 2007 finns här. – Be­slutet har kritiserats hårt, dels för sitt syfte, dels för vaga och oklara formu­le­ringar, och det åter­­står att se hur EU:s med­lems­­länder tillämpar det. – Läs också om Acta, DMCA, Data­lagrings­direktivet, Gallo­rapporten, Hadopi, Tele­kom­paketet, Polis­metod­utredningen, Ripa, Stock­holms­programmet, Sopa och Indect. Fler juridiska lagar.