HDCP

(High-bandwidth digital content protection) – ett system för att skydda digital film och musik från otillåten kopiering. Det är ett protokoll för kryptering. HDCP är inbyggt i DVI och HDMI. Det har utvecklats av Intel. HDCP är en skyddad teknik som hyrs ut på licens av Digital content protection. – Flera experter på kryptologi har hittat svagheter i HDCP, men det har ändå god­känts som standard för skydd av digitalt material av amerikanska FCC. – Se digital‑cp.com.

[förkortningar på H] [kryptering] [ljud och bild] [upphovsrätt] [ändrad 30 mars 2017]