HTTPD

HTTP daemonprogram som driver en webb­plats och rea­li­serar HTTP. – HTTPD var först namnet på en tidig webb­server från NCSA. Den ut­veck­la­des sedan till Apache. – Ob­ser­ve­ra att HTTPD inte är ett proto­koll som HTTP, det är en server. En webb­adress (URL) kan därför se ut så här: http://httpd.apache.org. ”httpd” står här på den plats i webb­adressen där man annars ofta hittar server­beteck­ningen www. Men ”httpd” kan alltså inte stå allra först, som HTTP gör.

[förkortningar på H] [mjukvara] [webbpublicering] [ändrad 8 juli 2017]