HTTPD

HTTP daemon – ett program som driver en webb­plats och realiserar HTTP. – HTTPD var först namnet på en tidig webbserver från NCSA. Den utvecklades sedan till Apache. – Observe­ra att HTTPD inte är ett protokoll som HTTP, det är en server. En webb­adress (URL) kan därför se ut så här: //httpd.apache.org. ”httpd” står här på den plats i webbadressen där man annars ofta hittar serverbeteckningen www. Men ”httpd” kan alltså inte stå allra först, som HTTP gör.

[förkortningar på H] [mjukvara] [webbpublicering] [ändrad 8 juli 2017]