icke-nyckelattribut

i databaser: ett attribut som inte ingår i primärnyckeln. – Ett icke‑nyckelattribut används inte för att identifiera en och bara en post i databasen. Det är med andra ord inget nyckelattribut. Icke‑nyckelattribut står för något som anges i ett fält i databasen, men som inte används för att unikt identifiera enskilda poster i databasen. Ett icke‑nyckelattribut kan däremot vara en kandidatnyckel. (Efternamn är oanvändbara som primärnycklar, eftersom många har samma efternamn. Däremot kan personnummer eller mobiltelefonnummer gå bra som primärnycklar. Men bara ett av numren kan vara primärnyckel. Det andra numret blir då ett icke-nyckelattribut, och det kan då också vara kandidatnyckel.)   – På engelska: non-key attribute.

[databaser] [ändrad 20 januari 2023]