icke-nyckelattribut

i databaser: ett attribut som inte ingår i primärnyckeln. Det är med en annan term inget nyckelattribut. Icke‑nyckelattribut står för en egenskap som anges i ett fält i databasen, men som inte används för att unikt identifiera enskilda rader i databasen. (Ett icke‑nyckelattribut kan däremot vara en kandidatnyckel.) – På engelska: non-key attribute.

[databaser] [4 augusti 2019]