IDE

  1. – se integrated development environment;
  2. integrated drive electronics – tidig specifikation för gräns­snittet mellan hård­disk (och annan datalagringsutrustning) och dator. Senare an­vändes mest en mer avancerad variant, EIDE. IDE ingick i IBM:s ursprungliga specifikation av person­datorer och blev mer känt som ATA. Det har till stor del ersatts av det snabbare Fibre channel och av vidareutvecklingar av ATA som SATA.

[datalagring] [förkortningar på I] [programmering] [sammankoppling] [ändrad 5 mars 2018]