Integrity VPN

en svensk tjänst för avläsningsskyddad internetkommunika­tion. – Integrity VPN är ett initiativ av 5 juli‑stiftelsen i samarbete med internetopera­tören Bahnhof, och lanse­rades i juni 2012. All kommunikation från an­vänd­arens dator sker över ett virtuellt privat nätverk, vilket innebär att användaren kommuni­cerar med Integrity VPN:s server som om hon vore ansluten genom ett lokalt nätverk. (Se också VPN-tunnel.) Integrity VPN hanterar sedan trafiken till och från internet. Detta fungerar även om man ansluter till internet genom ett wi‑fi‑nät i en offent­lig lokal. Allt krypteras. Den som eventuellt avläser trafiken kan bara se att något skickas, men inte vad det står eller vem som är mottagare. – Se också anonymiseringstjänst. – Se integrity.st. – En liknande tjänst erbjuds av VPN Tunnel (vpntunnel.com).

[personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 15 november 2018]