Internet Society

ISOC – internets samordningsorgan. Den organisation som stöder och driver på utvecklingen av internet, och som samordnar arbetet i andra ledande internetorganisationer. – Internet Society bildades i december 1992 under den tid då amerikanska staten började avveckla sin fi­nans­i­ering av internet. Syftet var att säkerställa internets finansiering och utveckling oberoende av amerikanska staten. – Internet Society är nära knutet till organisationer som IETF, IESG, Icann och IAB. I praktiken är det stor överlappning mellan dessa organisationer. Formellt är det Inter­net Societys styrelse som tillsätter IAB:s styrelse på förslag från IETF. – Se internetsociety.org.

[internets ledande organ] [ändrad 27 juni 2017]