jacquardvävstol

Detalj av jacquardvävstol med hålkort. Från Wikipedia.

vävstol för industriellt bruk, upp­funnen av fransmannen Joseph Marie Jacquard (se Wikipedia). Den paten­terades 1805. – Jacquard förbättrade också hålkorten, som hade upp­funnits på 1700‑talet. I en förbättring av sin vävstol 1807 försåg han den med en mekanisk hål­­korts­­läsare, som gjorde att vävstolen auto­­ma­tiskt kunde väva för­­inställda kom­pli­­ce­­rade mönster. – Charles Babbage planerade att använda hål­kort i sin analys­maskin (en meka­nisk dator som aldrig blev färdig). Och i slutet av 1800-talet kon­stru­­e­rade Herman Hollerith (se Wikipedia) en hålkortsbaserad räkne­­maskin som 1890 fram­­gångs­rikt användes i folkräkningen i USA. Den upp­finningen blev början till IBM, som sålde hålkorts­maskiner de första decen­ni­erna av sin existens, och som på 1950‑talet införde hålkort i data­­behand­­ling. – En hål­­korts­styrd vävmaskin enligt Jacquards konstruktion är fortfarande i bruk på K A Almgrens sidenväveri i Stockholm, där den visas upp för be­sökande – se kasiden.se. – Se också Project Jacquard.

[för- och bihistoria] [lagringsmedier] [ändrad 10 september 2017]

Dagens ord: 2018-11-10