KVM

  1. – KVMKernel-based virtual machinevirtu­ali­se­rings-­pro­gram för Linux. – Med KVM kan man köra flera virtu­ella exemplar av operativ­systemen Linux och / eller Windows på samma maskin. Varje exemplar beter sig som en kom­plett ma­te­ri­ell dator, men är i själva verket ett program. Operativsystemen ”tror” att de körs direkt mot datorns hård­vara, men de körs i själva verket mot KVM som för­delar datorns resurser mellan de virtuella maskinerna. – KVM ingår i Linux från version 2.6.20. KVM stöddes av den nerlagda branschorganisa­tion­en Open virtu­al­ization alliance†, OVA, numera del av Linux Foundation. – Läs mer på linux.kvm.org och i denna artikel från Red Hat;
  2. – KVM – en kompakt version av Java virtual machine, JVM, avsedd för handhållna apparater och liknande. Utvecklades av Sun† i slutet av 1990‑talet, och sprids inte längre. Kallades senare för the K virtual machine. (K stod för kilobyte, vilket syftade på hur mycket minne som krävdes.) – Läs mer på Oracles webbsidor (från år 2000);
  3. keyboard, video, mouse – tangentbord, bildskärm, mus; KVM switch – omkopp­lare som an­sluter, en åt gången, flera datorer till en enda bildskärm med tangent­bord och mus. Detta för att en an­vändare ska kunna använda alla datorerna utan att behöva flytta på sig;
  4. kvm – kvadratmeter.

[förkortningar på K] [hårdvara] [virtualisering] [ändrad 10 maj 2019]