mjuk borttagning

(soft delete)borttagning som går att ångra. Filen, mejlet eller andra data som har tagits bort (raderats) sparas i en särskild katalog och kan återställas vid behov. – Alla persondatorer med grafiskt användargränssnitt har en papperskorg som fyller samma funktion. Uttrycket mjuk borttagning används främst i Microsofts molntjänst Azure (se denna länk). Där är det en tilläggsfunktion som även kan spara data som har raderats från papperskorgen.

[filer] [it-system] [8 januari 2019]