Clark, Jim

(James H Clark, 1944) – amerikansk serieföretagare, grundare av Silicon Graphics, numera SGI, och av Net­scape. – Från början var Jim Clark pro­­fessor vid Stan­­ford. Han grundade 1983 Silicon Graphics. Han blev ut­­man­öv­rerad från före­­taget, och grundade 1994 Net­­scape till­­sammans med Marc And­re­es­sen. Clark lämnade led­ningen för Net­scape när America Online (numera Aol) 1998 tog över före­taget. – Sedan 1998 har Jim Clark varit in­­vol­verad i flera, mer eller mindre lyckade, före­tag, se Wikipedia. – Jim Clark är huvud­­person i Michael Lewis bok The New New Thing (1998, Jakten på det nya nya, 2000). Själv­­bio­­grafi: Net­scape Time från 1999.

[jim clark] [personer] [ändrad 13 maj 2017]