secure socket layer

(SSL) – program som skyddar webb­kommunikation mot av­lyssning och in­trång. – SSL krypterar bland annat kommunikationen mellan an­vändaren och webb­servern. SSL ut­vecklades först av Net­scape. De program som sköter säker­heten läggs i SSL i ett sär­skilt skikt mellan an­vändar­program (till exempel Fire­fox) och inter­net (TCP/IP). Därav ordet layer (skikt). Socket (=sockel, uttag) är ett sätt för webb­servern att snabbt kommunicera med program i webb­läsaren. I SSL ingår kryptering med RSA-algoritmen. – Läs också om TLS (trans­port layer security) och om Open SSL samt om sår­bar­heten Poodle.

[datakommunikation] [kryptering] [webben] [ändrad 25 december 2017]