secure socket layer

(SSL) – ett program som skyddar webb­kommunikation mot av­lyssning och intrång. – SSL krypterar bland annat kommunikationen mellan an­vändaren och webb­servern. Det ut­vecklades först av Netscape. De program som sköter säker­heten läggs i SSL i ett sär­skilt skikt mellan an­vändar­program (till exempel Firefox) och inter­net (TCP/IP). Därav ordet layer (skikt). Socket (=sockel, uttag) är ett sätt för webb­servern att snabbt kommunicera med program i webb­läsaren. I SSL ingår kryptering med RSA‑algoritmen. – Läs också om TLS (trans­port layer security) och om Open SSL samt om sårbarheten Poodle.

[kryptering] [webben] [ändrad 25 december 2017]