secure socket layer

(SSL) – ett program som skyddar webbkommunikation mot avläsning och intrång. – SSL krypterar bland annat kommunikationen mellan besökarens webbläsare och webbservern. Det utvecklades först av Netscape. De program som sköter säkerheten läggs i SSL i ett sär­skilt skikt mellan användarprogram (till exempel Firefox) och inter­net (TCP/IP). Därav ordet layer (skikt). Socket (=sockel, uttag) är ett sätt för webbservern att snabbt kommunicera med program i webbläsaren. I SSL ingår kryptering med RSA‑algoritmen. – Läs också om TLS (transport layer security) och om Open SSL samt om sårbarheten Poodle.

[kryptering] [webben] [ändrad 19 februari 2022]