OS/2

Operating System, version 2 – operativ­system från IBM för person­datorer, lanserat 1987, ner­lagt 2005. OS/2 utvecklades från början av Micro­soft på uppdrag av IBM. Det skulle bli efter­följaren till PC-Dos och skulle lanseras med person­datorn PS/2. Efter brytning med Micro­soft tog IBM över ut­vecklingen av OS/2, som trots obe­stridliga kvaliteter blev ut­konkurrerat av Windows. Det slog aldrig igenom på person­datorer utan an­vändes som server­operativ­system. Version 3 av OS/2 kallades för Warp. – IBM lade ner OS/2 i december 2005, se pressmeddelande. – Läs mer om OS/2 i Wikipedia och i artikeln Half an operating system (länk).