pervasive computing

(bokstavligen: genomträngande databehandling) – it‑system som bygger på att man kopplar samman och drar nytta av alla pro­ces­so­rer som är in­bygg­da i hem­elek­tronik, hushållsutrustning, bilar, tele­foner och annat samt i  datorer. De ska kunna skicka in­for­ma­tion till varandra och man ska kunna fjärrstyra dem via nätet – till exempel kolla hemmets olje­för­bruk­ning i en webbläsare och sänka termo­staten med ett SMS. – Se också ubikvitära it‑system, sakernas inter­net och intelligent miljö (ambient intelligence).

[sakernas internet] [ändrad 23 april 2020]