pervasive computing

(bokstavligen: ’genomträngande databehandling’) –– it‑system som bygger på att man kopplar samman och drar nytta av alla pro­ces­so­rer som är in­bygg­da i hem­elek­tronik, hus­hålls­ut­rust­ning, bilar, tele­foner och annat – samt datorer. De ska kunna skicka in­for­ma­tion till varandra och man ska kunna fjärr­styra dem via nätet –– till exempel kolla hemmets olje­för­bruk­ning i en webb­läsare och sänka termo­staten med ett sms. – Se också ubikvitära it-system, sakernas inter­net och intelligent miljö (ambient intelligence).