PHP

skriptspråk som används för att skriva dynamiska webb­sidor. – PHP-instruk­tionerna läggs in i webb­sidans html-kod på servern och exekveras där varje gång någon hämtar webb­sidan. PHP står för numera för PHP Hypertext Preprocessor, tidigare för Personal home page tools, och bygger på öppen källkod.