postmaster

en som administrerar en e-post­server. – En post­master an­svarar för att in- och ut­gå­ende e‑post når mottagaren; – postmaster address – e‑postadress enligt mönstret postmaster@domanens.namn, till exempel postmaster@idg.se. Den adressen ska an­vändas för rapporte­ring av tekniska problem. Alla domäner som hanterar e‑post med proto­kollet SMTP (alltså nästan alla domäner som finns) måste ha en postmasteradress. Det ska också finnas någon som läser e‑post till postmasteradressen och som vidtar åtgärder vid behov. Detta enligt RFC 2821 (länk) i inter­nets regel­verk. – För rapportering av miss­bruk, som till exempel spam, används i stället en abuse address.

[e-post] [rfc] [ändrad 11 april 2018]