postmaster

en som administrerar en e-post­server. – En post­master an­svarar för att in- och ut­gå­ende e‑post når mottagaren; – postmaster address – e‑postadress enligt mönstret postmaster@domanens.namn, till exempel postmaster@idg.se. Den adressen ska an­vändas för rap­port­e­ring av tekniska problem. Alla domäner som hanterar e‑post med proto­kollet SMTP (alltså nästan alla domäner som finns) måste ha en postmaster­adress. Det ska också finnas någon som läser e‑post till post­master­adressen och som vidtar åtgärder vid behov. Detta enligt RFC 2821 (länk) i inter­nets regel­verk. – För rapportering av miss­bruk, som till exempel spam, används i stället en abuse address.

[e-post] [ändrad 11 april 2018]