Powerspy

teknik för att räkna ut var en smart mobil har varit genom analys av dess ström­förbruk­ning. – Tele­fonens ström­förbruk­ning varierar nämligen beroende på avståndet till bas­stationen och eventuella hinder som berg och byggnader. En kurva över hur laddningen i batteriet minskar är därför en karakteristisk profil för hur telefonen har förflyttats. Det går inte att knyta en viss profil direkt till en viss rutt, men om telefonen färdas samma rutt två eller fler gånger kan man se likheterna. – Tekniken Powerspy har utvecklats i samarbete mellan forskare på Stanford och israeliska krigs­makten. (Det är ingen produkt.) Forskarna hävdar att de med Power­spy kan identifiera en rutt korrekt i nio fall av tio. – Ett spion­program med Powerspy­teknik skulle inte ha några problem att komma åt information om ström­förbruk­ningen i telefonen: den är till­gänglig för alla appar. – Läs mer i tid­skriften Wired: länk. – Forskarnas vetenskapliga artikel om Power­spy finns här: länk.

Dagens ord: 2015-03-16