referensattribut

i databaser: ett fält (en kolumn) som innehåller samma slags värden som ett fält i en annan tabell. (I vissa fall även i samma tabell.) Det ska vara samma typ av värde, till exempel personnummer. Med hjälp av referensattribut kan man, förutsatt att de två tabellerna helt eller delvis innehåller samma värden, para ihop två tabeller – göra en join eller samkörning. – Kallas också för främmande nyckel (foreign key). – På engelska: reference attribute eller foreign key. – Se också referensintegritet och attribut.

[databaser] [ändrad 1 juli 2020]

Dagens ord: 2020-04-18