referensattribut

(reference attribute eller foreign key) – i databaser: ett fält (en kolumn) som innehåller samma värden som ett fält i en annan tabell. (I vissa fall även i samma tabell.) Det ska vara samma typ av värde, till exempel personnummer, inte nödvändigtvis exakt samma individuella värden. Med hjälp av referens­attribut kan man para ihop två tabeller – göra en join eller samkörning. – Kallas också för främmande nyckel (foreign key). – Se också referensintegritet.

[databaser] [ändrad 5 augusti 2018]