regnbågstabell

(rainbow table) – tabell som underlättar knäckning av krypterade lösenord. (Se lösenordshash.) Används för dataintrång. En komplett lista över alla tänkbara lösenord och motsvarande lösenordshashar skulle bli orimligt stor, och en regnbågstabell är en lösning på det problemet. En regnbågstabell innehåller bara en bråkdel av alla tänkbara lösenord med motsvarande lösenordshash, men den innehåller tillräckligt med information för att även andra lösenord ska kunna knäckas snabbt. – Mer ingående förklaring finns i Wikipedia.