RTP

(real-time transport protocol) – ett internet-protokoll avsett för överföring av rörliga bilder eller ljud utan märkbara fördröjningar. – RTP används till exempel för direktsändningar till många samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för TCP eftersom det har samma uppgift, nämligen att sköta om överföringen av de enstaka paketen från avsändare till mottagare. RTP är inget komplett protokoll, utan ett tillägg till UDP. Det används oftast i kombination med RTSP, men det är inte nödvändigt. Specifikationerna för RTP har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF. Det skedde första gången 1996 i RFC 1889, 2003 ersatt av RFC 3550 (länk).

[förkortningar på R] [internet] [ljud och bild] [rfc] [ändrad 21 september 2021]