sajttillförlitlighetsteknik

(site reliability engineering)tillförlitlighetsteknik för webbplatser. Det går ut på att hitta orsakerna till fel och krångel för att sedan eliminera dem. – Tekniken utvecklades på Google, där man kompletterade ad­mi­nist­ra­tör­erna av webbplatserna med programutvecklare. Programutvecklarna var nämligen mer än administratörerna inriktade på att ta reda på vad som orsakade felen och att sedan skriva om programkoden så att det inte skulle inträffa igen. – Läs också om devops.

[webbpublicering]