säkerhetsprotokoll

protokoll för datakommunikation med en eller flera säkerhetsfunktioner. Vanliga funktioner i säkerhetsprotokoll är kontroll av avsändarens identitet (autentisering), kontroll av att innehållet inte ändras på vägen (innehållsautentisering) och skydd mot oönskad avläsning (kryptering). Ett vanligt säkerhetsprotokoll är HTTPS, en vidareutveckling av HTTP. – På engelska: secured protocol.

[datakommunikation] [it-säkerhet] [ändrad 7 oktober 2019]