satsvis bearbetning

batchkörning – bearbetning av stor datamängd (en batch), till exempel en lönekörning, utan mänsklig med­verkan. – En batchkörning är alltså inte interaktiv. Batchkörningar var mycket vanliga på den tiden då sådana körningar tog lång tid, kanske många timmar. Man samlade på sig ett stort antal likartade uppgifter, ofta transaktioner, och körde alla på en gång, ofta nattetid. I dag hanteras uppgifterna oftast löpande, men batchkörningar är fortfarande vanligt, till exempel för löneutbetalningar och månatliga räkningar. – Mänsklig tillsyn kan vid batchkörning behövas för hantering av tekniska fel, men det typiska för en batchkörning är att datorn får ett komplett underlag så att den inte behöver be om ytterligare data under körningen. Man kan ha dagliga batchkörningar där man till exempel under natten uppdaterar databaser med dagens ändringar, men de flesta affärssystem uppdaterar numera databaserna kontinuerligt – det är ofta nödvändigt för att man till exempel inte ska kunna sälja samma vara två gånger. – Se också online transaction processing.

[affärssystem] [it-system] [programkörning] [ändrad 5 augusti 2021]