smygblockering

utestängande av en persons inlägg från ett forum på internet eller från ett socialt medium utan att personen direkt märker det. – Smygblockering är ett sätt att neutralisera icke önskvärda deltagare utan att behöva gå i diskussion med dem. Den smygblockerade personen kan fortfarande logga in på sitt konto, men det han eller hon skriver visas inte för andra. Den som är smygblockerad kan läsa vad andra skriver i forumet, men personens egna inlägg och kommentarer visas bara för honom eller henne själv. –Smygblockering har i olika former använts vid moderering i sociala forum sedan 1980‑talet. Det kallas också för to ghost [somebody]. Det etiska i smygblockering har ifrågasatts. – 2018 använde USA:s president Donald Trump termen shadowbanning om sökmotorers och sociala mediers påstådda döljande eller nedrankning av Trumpvänlig information. – På engelska: shadow banning eller shadowbanning.

[sociala medier] [ändrad 29 augusti 2021]

Dagens ord: 2018-12-19