spårning

  1.  – (tracing) – att ta reda på vem som har avsänt ett mejl eller annat elektron­iskt meddel­ande. Alternativt vilken telefon eller dator det kommer från. –Jäm­för med avlyss­ning och övervak­ning;
  2. – se blickspårning;
  3. – se spårbarhet.

– På engelska: tracing eller tracking. Tracking används om att följa spåren mot målet, eller i samma riktning som den som har satt spåren (som vid jakt). Tracing används om att följa dem tillbaka till utgångs­punkten. – Se också trace och track.