spårning

  1.  – (tracing) – fastställande av vem som har avsänt ett mejl eller annat elektron­iskt meddel­ande. Alternativt vilken telefon eller dator det kommer från. –Jäm­för med avlyss­ning och övervak­ning;
  2. – se blickspårning;
  3. – se spårbarhet.

– På engelska: tracing eller tracking: 

  • – tracking används om att följa spåren mot målet, eller i samma riktning som den som har satt spåren (som vid jakt);
  • – tracing används om att följa spåren tillbaka till utgångs­punkten.

– Se också trace och track.

[it-säkerhet] [språktips] [systemutveckling] [tillgängligt] [ändrad 17 januari 2016]