SSa

förkortning för serial storage architecture — en nerlagd standard från IBM, utvecklad 1990, för anslutning av hårddiskar och annan kringutrustning. Det lanserades som efterföljare till SCSI. SSa var snabbare, enklare och krävde färre trådar än SCSI, men det förutsatte hårddiskar med ett företags­spe­ci­fikt gränssnitt. Eftersom fristående hårddisktillverkare sällan var intresserade av att förse sina produkter med SSa‑gränssnitt trängdes standarden ut från marknaden i slutet av 1990‑talet. – Läs mer i detta inlägg på IBM:s webbsidor. – Se också USB.

[datalagring] [nätverk] [standarder] [ändrad 3 juli 2017]