Sugar

Applikationer visas som små ikoner i en ring runt en central ikon som representerar användaren. Bakgrunden är vit. Svarta lister med ytterligare ikoner upptill och nertill. I själva verket finns det också svarta lister till höger och vänster, men de syns inte på denna bild.
”Skrivbordet” i Sugar.

det grafiska användargränssnittet i den så kallade 100‑dollarsdatorn, XO‑1, avsedd för skolbarn i fattiga länder. (Se One laptop per child.) Det är en variant av det vanliga grafiska användargränssnittet med fönster och ikoner, anpassat för barn. Det är också gjort för arbete i grupp genom datorns inbyggda trådlösa nät­verk. Datorer som är i närheten av varandra fungerar automatiskt som ett system. Det bakomliggande operativsystemet är Linux (Fedora). – Läs mer på projektets webbsidor. – Se också Sugar Labs (wiki.sugarlabs.org).

[barn] [grafiskt användargränssnitt] [linuxdistributioner] [olpc] [ändrad 11 september 2019]