Sugar

Applikationer visas som små ikoner i en ring runt en central ikon som representerar användaren. Bakgrunden är vit. Svarta lister med ytterligare ikoner upptill och nertill. I själva verket finns det också svarta lister till höger och vänster, men de syns inte på denna bild.
”Skrivbordet” i Sugar.

det grafiska användargränssnittet i den så kallade 100-dollarsdatorn, XO‑1, av­sedd för skolbarn i fattiga länder. (Se One laptop per child.) Det är en variant av det vanliga grafiska användargränssnittet med fönster och ikoner, anpassat för barn. Det är också gjort för arbete i grupp genom datorns in­byggda trådlösa nät­verk. Datorer som är i närheten av varandra fungerar auto­ma­tiskt som ett system. Det bakom­ligg­ande operativ­sys­te­met är Linux (Fedora). – Läs mer på projektets webbsidor. – Se också Sugar Labs.

[olpc]