Telnet

ett ålderdomligt system för att logga in som användare av någon annans dator, alltså inlogg­ning på distans. Det är dels ett kommando, dels ett protokoll. – För att använda Telnet behöver man, förutom en egen dator, normalt ett användar­namn och ett lösen­ord, och man har den behörighet som man har blivit tilldelad. – Skillnaden mot HTTP och FTP är att de senare bara kan an­vändas för att hämta och sända filer, inte för att an­vända datorn. – Telnet, som har funnits sedan 1970‑talet, har på 2010‑talet blivit en säkerhets­risk: trots att Telnet knappast används längre har många datorsystem kvar Telnet‑anslutningar som kan användas för nät­attacker. Det finns säkerhetstillägg för Telnet, men de används sällan. – Läs mer om Telnet på IANA:s webbsidor (länk).

[datakommunikation] [it-säkerhet] [ändrad 1 november 2017]