thick app

fet app eller tjock appapp som körs mest på klientsidan, alltså på den mobiltelefon eller surfplatta som appen är installerad på. Alternativet är en thin app, tunn app, som förutsätter att huvuddelen av körningen görs på en server via internet. – Benämningarna anknyter till tunn klient och fet klient i klient-server-system.

[appar] [9 augusti 2017]