Thunderbird

  1. – ett program för hantering av e‑post, RSS‑flöden och Usenetinlägg, utvecklat med fri och öppen källkod inom Mozilla‑projektet. Första versionen av Thunder­bird släpptes 2004. Sommaren 2012 meddelade Mozilla att Mozilla kommer att sätta in sina utveck­lare på andra projekt. Thunder­bird kommer att underhållas inom Mozilla­projektet, men inte att vidareutvecklas. Eventu­ellt kommer det att vidareutvecklas i en fristående grupp. – Se thunderbird.net;
  2. – superdatorsystem vid amerikanska Sandia National Laboratories (sandia.gov), byggt av Dell och bestående av över 4 000 servrar. Operativsystemet är Linux. Det var i mitten av 00‑talet ett av världens snabbaste superdatorsystem (se pressmeddelande).

[e-post] [personliga data] [superdatorer] [ändrad 6 september 2018]