automated tiered storage

även: auto-tieringautomatisk nivåindelad datalagring – i it‑system: en funktion som auto­ma­tiskt väljer lämpligt medium för data­lagring. – Oftast gäller det en avvägning mellan snabba och dyra medier, som SSD, och långsammare men billigare medier, som molnet eller band. Vanliga nivåer är SSD, hårddiskar, molnet och arkiv som jukeboxar och band. – Se också tier 1 storage, tier 2 storage och tier 3 storage. – Tiered – se tier.

[datalagring] [ändrad 11 januari 2019]