Onion Browser

en webbläsare för anonym surf­ning på iPhone och iPad. (Alltså på operativsystemet iOS.) – Webb­­läsaren an­vänder tekniken Tor för att hämta webbsidor, vilket gör det nästan omöj­ligt för någon som över­vakar trafik på inter­­net att avgöra vilka sidor an­­vänd­aren besöker. Nack­delen är att det går lång­samt. – Onion Browser har ut­veck­lats av Mike Tigas (mike.tig.as), och är fristå­ende från Tor‑projektet. Den kan laddas ner från App Store för tio kronor. – Se också onionbrowser.com. – Namnet an­spelar på onion routing. – Jämför med Pirate­Browser och Tor Browser.

[personlig integritet] [webb­läsare] [ändrad 24 november 2018]

Dagens ord: 2017-01-15