Onion Browser

en webbläsare för anonym surf­ning på iPhone och iPad. (Alltså på operativsystemet iOS.) – Onion Browser använder tekniken Tor för att hämta webbsidor, vilket gör det nästan omöj­ligt för någon som övervakar trafik på inter­­net att avgöra vilka sidor användaren besöker. Nackdelen är att det går långsamt. – Onion Browser har utveck­lats av Mike Tigas (mike.tig.as), och är fristående från Tor‑projektet. Den kan laddas ner från App Store för tio kronor. – Se också onionbrowser.com. – Namnet anspelar på onion routing. – Jämför med Pirate­Browser och Tor Browser.

[personlig integritet] [skyddad kommunikation] [webb­läsare] [ändrad 24 november 2018]

Dagens ord: 2021-10-15