Turing Phone

smart mobil som har ut­veck­lats för att ha extra hög säker­het. De första exemplaren levererades i april 2016. – Turing Phone har inbyggd kryp­te­ring och ett system för att spara kryp­te­ra­de filer på andra telefoner på ett spår­bart sätt. Filerna kan alltså räddas även om man förlorar telefonen. Tele­fonen saknar de vanliga kon­takt­er­na för hör­lurar och ladd­ning. Däremot har den en fingeravtrycksläsare. Höljet är gjort av liquid­morphium, en så kallad flytande metall (se också Liquid­metal), och den är vatten­tät. Den har också en speciell form­givning. Operativsystemet är Sailfish. – Den är uppkallad efter Alan Turing. – Utvecklare är före­taget Turing Robotic Industries, TRI, i Kali­for­nien. TRI har tagit över Nokias och Microsofts fabrik och utvecklingscenter i Salo i Finland. – Hösten 2016 tillkännagav TRI en extrem ny smart mobil, Cadenza, och beskrev en senare planerad Monolith Chaconne. – Se turingphone.com.