Turing Phone

smart mobil som ut­veck­lades för att ha extra hög säker­het. De första exemplaren levererades i april 2016, tillverkningen upphörde definitivt i februari 2017. – Turing Phone hade inbyggd kryp­te­ring och ett system för att spara kryp­te­ra­de filer på andra telefoner på ett spårbart sätt. Filerna kunde alltså räddas även om man förlorar telefonen. Telefonen saknade de vanliga kon­takt­er­na för hör­lurar och ladd­ning. Däremot hade den en fingeravtrycksläsare. Höljet var gjort av liquid­morphium, en så kallad flytande metall (se också Liquid­metal), och den är vatten­tät. Den hade också en speciell form­givning. Operativsystemet är Sailfish. – Den är uppkallad efter Alan Turing. – Utvecklare är före­taget Turing Robotic Industries, TRI, i Kali­for­nien. TRI har tagit över Nokias och Microsofts fabrik och utvecklingscenter i Salo i Finland. – Hösten 2016 tillkännagav TRI en extrem ny smart mobil, Cadenza, och beskrev en senare planerad Monolith Chaconne. – TRI ansökte i februari 2018 om att försättas i konkurs. I augusti 2018 meddelade TRI att det utvecklar HubblePhone, en avancerad mobiltelefon med dubbla bildskärmar, varav den ena är monterad så att den kan vridas i alla riktningar – se hubblephone.com. Den ska enligt förhandsuppgifter släppas år 2020 och kosta 2 750 dollar. – Se turingphone.com (inte uppdaterad sedan 2017). 

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 3 augusti 2018]