uniform resource name

(URN) – uniformt resurs­namn – enligt ett förslag som knappast har använts: beständig webbadress som, till skill­nad från en URL, följer med oförändrad när man flyttar en webb­sida. Om en webb­sida flyttas till en annan domän (till exempel om en privat­person byter inter­net­opera­tör och tar med sig sina webbsidor) måste webb­sidan få en ny URL, men den kan behålla sin URN. Obser­vera att webbsidans URN inte är det­samma som webbsidans namn, så som det anges i HTML‑koden. – URN föreslogs i början av 1990‑talet som del av ett förbättrat adressystem för webben, men det tagits i bruk bara i liten omfattning. Det förekommer i ett fåtal fall som protokoll i webbadresser: i stället för med https:// börjar webbadressen alltså med urn://. Det fungerar bara om URN:en ingår i en namnrymd (namespace) som har registrerats hos IANA. – I internets tekniska dokumentation har man i stort sett mönstrat ut benämningen URN. I stället talar man om uniform resource identi­fier (URI), och ingår i ett adressystem som ut­veck­las av W3C. – Läs mer på W3C:s webb­sidor (länk).

[webben] [ändrad 20 december 2018]