user account control

(UAC) – funktion i Windows med syftet att få användarna att inte vara inlogg­ade som administratörer i onödan. – De ska kunna sköta huvuddelen av sina arbetsuppgifter som vanliga användare. (Detta är främst relevant för användare i organisationer.) – Problemet som behöver lösas uppstår därför att vanliga användare i Windows brukar kunna arbeta både som vanliga användare och som administra­törer av sitt eget konto. För att göra vissa ändringar, till exempel installera program, måste de logga in som administratörer, men när de väl har gjort det brukar de inte logga ur som administratörer. Det innebär att administratörskontot är öppet, trots att det inte behövs, och det skapar en sårbarhet. Skadepro­gram kan då laddas ner utan att användaren märker det, och de kan sedan spridas i nätverket. Om man å andra sidan hindrar användaren från att logga in som administratör över huvud taget blir det omöjligt för henne att göra många saker. – User account control minskar problemet genom att låta användaren göra en tillfällig inloggning när hon behöver göra något som administratör. När det är klart loggas hon automatiskt ut från sitt administratörskonto. Exakt hur det ska tillämpas kan ställas in av it‑systemets administratör. Man kan också välja att inte använda user account control alls. – User account control infördes 2006 i Windows med Windows Vista†, och ingår fortfarande i Windows i om­ar­betad form. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[it-system] [it-säkerhet] [windows] [ändrad 18 mars 2018]