validerare

program som validerar (betydelse 3). – Ordet används i synnerhet om program som kontrollerar att kod i HTML, XML och CSS är korrekt skriven. Det som kon­troll­eras är att koden följer reglerna (syntax) och är komplett: om det till exempel finns en kod som säger att här börjar en länk ska det också finnas en kod som visar var länken slutar. Citattecken ska komma i par. Det får inte finnas några lösa trådar. – En validerare säger däremot inget om ifall koden som helhet fungerar som utvecklaren har tänkt sig. (Se skillnaden mellan va­li­de­ring (betydelse 1) och veri­fi­ering.) – Den engelska benämningen valid­ator används också på svenska jämsides med validerare.

[programmering] [ändrad 18 april 2019]

Dagens ord: 2019-04-22