värd

(host) – en värd eller värddator är en dator som hyser ett visst program, en datamängd eller en annan resurs som är tillgänglig för andra datorer i ett nätverk. – På internet är en host, eller på svenska nod, en dator som, tillfälligt eller permanent, är ansluten till internet. När det gäller webben är värddatorn den server som webbsidorna faktiskt finns på. – I stordatorsystem kallas stordatorn (till skillnad från terminalerna) för värd eller centraldator.

[nätverk] [stordatorer] [ändrad 3 januari 2018]