virtual desktop infrastructure

(VDI) – nätverk där datorerna helt och hållet körs från en gemensam server. (Eller från flera servrar.) De an­slutna datorerna är tunna klienter som inte fungerar självständigt – de tar emot användarens knapptryckningar och andra åtgärder, skickar dem till servern för verkställande och tar sedan emot resultatet från servern och visar det på bildskärmen. (Se också virtuellt skrivbord.) En fördel med VDI‑modellen är att man kan an­vända mycket enkla och billiga datorer, till exempel äldre modeller som annars skulle vara för långsamma. En annan för­del är att uppdateringar, patchar, virusskydd och annat kan skötas centralt, och inte behöver göras på varje dator för sig. Den uppen­bara nackdelen är att minsta störning kan göra systemet oanvändbart: det är helt beroende av ett fungerande nät­verk med hög kapacitet. – Termen virtual desktop infrastructure infördes av företaget VMware, men har blivit en all­män fackterm.

[nätverk] [virtualisering] [ändrad 16 april 2018]

Dagens ord: 2014-10-21