void

i programmering: en datatyp som betyder ”inget värde”, vilket inte är något fel. – Datatypen void returneras som svar på funktioner eller metoder som inte ger något värde som svar. Void kan betyda att en beräkning har nått sitt slut eller att resultatet av beräkningen inte är ett värde, utan till exempel att en utskrift startas. (Även det skulle i princip kunna kallas för ”ett värde”, men det är i varje fall inte ett svar som kan användas i fortsätta beräkningar.) Datatypen void förekommer bland annat i programspråk som är baserade på C. – Det engelska ordet void kan betyda tomrum, tomma intet, att något är ogiltigt eller saknar innehåll. Det finns ingen svensk term för void i den betydelse som används i programmering. – Jämför med null och läs också om data void.

[programmering] [ändrad 13 mars 2023]

Dagens ord: 2022-06-22